Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora 

    Růžička, Jan
    Cílem práce je přiblížit možnosti financování investičního výstavbového projektu z pohledu menšího veřejného investora – obce. V rámci této práce budou zhodnoceny a posouzeny možnosti finančního zajištění realizovaného ...
  • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

    Martiniová, Blanka
    Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...