Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové 

    Beneš, Tomáš
    Bakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část ...