Now showing items 1-7 of 7

 • Komunikační mix na sociálních sítích 

  Lunda, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o vhodném návrhu na kombinaci propagačních nástrojů na stránkách sociálních sítích Facebook a Instagram. Budou sledovány především proměnné Dosah, Zhlédnutí a Sledující. V teoretické části ...
 • Marketingový mix společnosti "Venclovský s.r.o." 

  Venclovský, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Venclovský s.r.o.“ je rozbor jednotlivých složek marketingového mixu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část, teoretická, se zabývá základními pojmy ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Návrh marketingové strategie firmy Liquid Design, s.r.o. 

  Pospíšilík, Štěpán
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti Liquid Design s.r.o. působící v oblasti informačních technologií a návrh nové marketingové strategie. V první části se nacházejí kapitoly zachycující ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu 

  Hradil, Jiří
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vnější i vnitřní prostředí podniku. Po provedení analýz vyhledat problémy podniku v jednotlivých segmentech marketingového mixu - 5P. Následně tyto problémy v jednotlivých segmentech ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu ve společnosti 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následné návrhy v jednotlivých segmentech marketingového mixu, které povedou k dosažení cíle, kterým je zvýšení tržeb ve společnosti. Obsahuje návrhy na rozšíření portfolia, zvýšení ...
 • Zhodnocení marketingového řízení a návrh na jeho zlepšení 

  Šustková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti VÍNO SÝKORA, s. r. o. Zkoumá celkovou situaci na trhu s vínem, společnost samotnou, její silné a slabé stránky,příležitosti a hrozby a na základě těchto ...