Now showing items 1-6 of 6

 • Application of Fiber Ring for Protection of Passive Optical Infrastructure 

  Lafata, P.; Vodrazka, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  Today, passive optical networks (PONs) are mostly used as modern high-speed access networks for various applications. However, there are also several specific applications, such as in business, office, army or science ...
 • Kompaktní měnič pro BLDC motor 

  Nevřivý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompaktního měniče pro bezkartáčový elektromotor o mechanickém výkonu 600 W a jmenovitém momentu 1,6 Nm. Motor je koncipován na napětí meziobvodu 300 V. Důraz je kladen především na cenu ...
 • Rekonstrukce elektrické části vytloukacího roštu 

  Bednář, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem části projektové dokumentace elektrické části nově budovaného zařízení vytloukacího roštu. Navazuje na semestrální projekt 2, ve kterém bylo provedeno seznámení se s okolním prostředím ...
 • Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě 

  Zelenka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalací v rodinném domě. První část této práce slouží jako podklad pro návrh a realizaci elektroinstalace v rodinném domě. Uvádí nejdůležitější požadavky na jednotlivé části silových ...
 • Topology For Next Generation Access Network 

  Kovář, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article consists of basic requirements, application of optical fibers and final simulation of this network in specific location. This template shows ideal construction of optical fiber network for this chosen location ...
 • Zabezpečení sítě pomocí virtuálních firewallů nové generace 

  Varmus, Pavol
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku zabezpečenia sietí pomocou fire- wallov, zhodnotiť vlastnosti jednotlivých typov firewallov a následne ich zdokumentovať. Ďalším z cieľov je návrh zabezpečenia malej až ...