Now showing items 1-2 of 2

  • Parní turbina protitlaková 

    Chrástek, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým výpočtem a návrhem geometrie průtočné časti protitlakové parní turbíny pro zadané parametry páry na vstupu do turbíny a pro zadaný protitlak za turbínou. Dalším cílem je ...
  • Parní turbína pro průmyslovou teplárnu 

    Tretera, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým návrhem protitlakové parní turbíny. Hmotnostní průtok páry turbínou je stanoven na základě požadovaného tepelného výkonu, který je odváděn v topném ohříváku za turbínou. ...