Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

    Votava, Martin
    Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...