Now showing items 1-3 of 3

 • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

  Heczko, Nikodem
  V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
 • Návrh malého proudového motoru do 1kN tahu 

  Gongol, Jakub
  Tato práce je zaměřena na téma malých proudových motorů. Práce je rozdělena na rešeršní a výpočtovou část. V rešeršní části se zabývá jak různými konfiguracemi proudových motorů, tak i oblastmi jejich použití. Hlavní část ...
 • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

  Katolický, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...