Now showing items 1-3 of 3

 • Antimicrobial activity of CdTe QDs modified with lanthanides on pseudomonas aeruginosa 

  Jelínková, Pavlína; Koudelková, Zuzana; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Adam, Vojtěch (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  The aim of this study is to obtain data based on an experimental procedure and check the effectiveness of some antibacterial agents against pathogenic bacteria. In the present experiment, two different nanoparticles (Cadmium ...
 • Produkce mcl-PHA pomocí vybraných bakterií 

  Eremka, Libor
  Cílem práce bylo studium možnosti mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů se střední délkou řetězce (mcl-PHA, „medium-chain-lenght PHA“). Pro produkci byly využity bakterie Pseudomonas putida a Pseudomonas aeruginosa. ...
 • Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu 

  Šlitrová, Barbora
  Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba ...