Now showing items 1-17 of 17

 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Zima, David
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dostavby dvou asanovaných bloků v historickém centru města Jihlava. V řešeném území dochází k prolínání dvou čtvrtí s převažujícími funkcemi - práce ...
 • Galerie architektury 

  Vlach, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie architektury v městské části Brno – Černá pole. Hlavním tématem je rozšíření veřejného prostoru ulice a vznik křižovatky pěších cest vytvořením nové spojnice ulic Drobného a ...
 • Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst 

  Černý, Patrik
  Cílem této diplomové práce je definovat současný veřejný prostor města a představit jeho hlavní prvky a charakteristiky, dále zásady plánování veřejného prostoru a typy veřejných aktivit občana ve městě. Práce se zaměřuje ...
 • Komplexní urbanistická analýza se zaměřením na dopravní problematiku vybraného veřejného prostoru města Litomyšle 

  Nováčková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na urbanistickou analýzu, veřejný prostor a dopravní situaci v centru města Litomyšle. Seznamuje s dopravní problematikou Smetanova náměstí s ohledem na vytvoření kvalitního veřejného prostoru. ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Bakalová, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza vybraného veřejného prostoru. Práce se zabývá rozborem pojmu veřejný prostor, jeho popisem a analýzou známých typů veřejného prostoru. Teoretický výklad bakalářské práce je ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Poláš, Michal
  Koncept projektu je založen na propojování městské zeleně z Koliště směrem k Lužánkám. Inertní architektura domu ustupuje zelené krajině linoucí se přes galerii umístěnou pod parkem.
 • Město ve městě 

  Schwab, Viktor
  Zadání práce reflektuje aktuální potřeby měst, konkrétně města Brna. Cílem práce je pro nezastavěnou a nevhodně využitou plochu v trojúhelníku vymezeném ulicemi Milady Horákové, Francouzská a Černopolní nalézt vhodné řešení. ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Just, Michal
  Návrh městské knihovny v Lausanne, včetně urbanistického začlenění do městského celku.
 • Náměstí historického jádra města 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Náměstí města Brna se významnou měrou podílejí na celkovém fungování a atraktivnosti centrální části města. Prochází jimi hlavní komunikační tepny a jsou nedílnou součástí společenského a kulturního dění nejen samotného ...
 • Potenciál zelene a krajinných prvkov vo verejnom priestore v kontexte udržateľného rozvoja mestského prostredia 

  Adamková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Urban development is a dynamic process which should react to the needs of society. In the context of economic, demographic and social changes in post-industrial city is emerging the need for new approaches to planning ...
 • Veřejné prostory jako indikátory kvality života města 

  Vaďurová, Jana
  Disertační práce je založena na přístupu k plánování a řízení rozvoje měst v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelné územní plánování a řízení rozvoje měst vyžaduje indikátory pro hodnocení ...
 • Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města 

  Čermáková, Eva
  Disertační práce rozebírá úlohu kulturních, společenských a sportovních akcí a festivalů v otevřených veřejných prostorech jakožto nástrojů politiky rozvoje a strategie měst; použití těchto «nástrojů» pro revalorizaci ...
 • Veřejný prostor a pozitivismus v současném architektonickém myšlení 

  Jan Kristek, MArch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Článek pojednává o společném myšlenkovém základu a kořenech uvažování o veřejném prostoru, některých současných směrů v architektuře.
 • Veřejný prostor v obcích 

  Šímová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Každé sídlo, ať už se jedná o obce nebo města, má ve svém zastavěném území prostor, který mohou využívat obyvatelé sídla i široká veřejnost. Otázkou v mnoha případech zůstává kvalita a velikost daného veřejného prostoru. ...
 • Visual Communication in Public Space 

  Serenčko, Igor (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Vítková, Kateřina
  Návrh přestupního terminálu pro Dvůr Králové nad Labem, který umožní přestup mezi vlakovou a autobusovou regionální i městskou hromadnou dopravou a zapojí tak město do celkové infrastruktury ČR. Pro jeho realizaci je ...
 • Využití vodních toků a ploch v urbanizovaném území venkovského prostoru 

  Šímová, Jana
  Voda je nedílnou součástí našeho života a vodní toky a plochy byly a stále jsou neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru našich měst a obcí. V každém sídle najdeme veřejný prostor a na mnoha z nich se setkáme s vodou. ...