Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

  Šťastný, Daniel
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Bauer, Vít
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, rozbor řemenice z hlediska funkce, technologičnosti, materiálu tělesa. Návrh polotovarů, technologií pro výrobu, způsobu ustavování obrobku v obráběcím stroji. Návrh strojů, ...
 • A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM 

  Štekbauer, Hynek; Němec, Ivan (De Gruyter, 2016-12-15)
  The cable-pulley system is widely used for its advantages. In this paper, application of a new algorithm for the calculation of cables on pulleys is presented. Unlike other algorithms, this algorithm enables to take the ...
 • Řešení technologie pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice. 

  Říčan, Daniel
  Řešení technologií pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na, technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ...