Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce 

    Zelinková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a realizací spínaného zdroje s nastavitelným výstupním napětím do 25V a zatižitelností maximálně 15A. Zdroj je navržen v zapojení polovičního můstku. Vlastnosti zapojení jsou ...
  • Realizace elektrického pohonu užitkového vozíku 

    Lažek, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o návrhu ekonomického elektrického pohonu pro užitkový vozík. První část je věnována přehledu provozních vlastností dostupných elektromotorů, baterií a převodů vhodných pro konstrukci ...