Now showing items 1-2 of 2

  • Čerpací stanice na stokové síti 

    Rőssová, Markéta
    Bakalářská práce je zaměřena na čerpací stanice na stokové síti. V teoretické části je popsáno stavební řešení a strojní vybavení čerpacích stanic. Dále je řešen návrh objemů a strojního vybavení čerpacích stanic. V praktické ...
  • Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina 

    Studený, Martin
    Předmětem diplomové práce je vyhodnocení provozování stávající tlakové stokové sítě ve vybrané lokalitě. Cílem je popsat problematiku s provozováním tlakové kanalizace a vyhodnotit provoz této sítě na základě návrhových parametrů.