Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech 

    Macháček, Jiří
    V této diplomové práci je popsán a analyzován proces strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech. S pomocí teoretických poznatků z literatury a dle analýzy současného stavu strategie řízení nákupu v nadnárodní ...
  • Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě 

    Jégl, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá nákupním managementem v oblasti stavebnictví a vztahy mezi dodavateli a odběrateli. V teoretické části jsou nadefinovány základní obchodní vztahy, výběr a způsob hodnocení dodavatelů, způsob ...