Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

    Konczi, Róbert
    Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...
  • Elektrické housle s MIDI výstupem 

    Spilka, Benedikt
    Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce elektrických houslí s MIDI výstupem. Práce obsahuje návrh a realizaci snímače, elektroniky houslí a program pro převod zvuku do MIDI zpráv. Na konci práce je také ...