Now showing items 1-2 of 2

  • Revitalizace lokality Horečky - gedetické zaměření 

    Svobodová, Veronika
    Bakalářská práce obsahuje geodetické zaměření, výpočetní práce, výsledky měření a zpracování za účelem revitalizace historického areálu „Horečky“ ve městě Frenštátě pod Radhoštěm a obce Trojanovice. Výsledkem je účelová ...
  • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice 

    Smolinka, Martin
    Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření cyklostezky a potoka Lubě v katastrálním území Malhostovice mezi obcemi Malhostovice- Skalička. Na začátku měření byla zřízena měřická síť vycházející z ...