Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phone 

    Holubec, Petr
    Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a použitých protokolů. Cílem práce je popsat vybrané síťové útoky a demonstrovat jejich proveditelnost pomocí zařízení Pwn Phone. Dále bude implementován systém sestávající ...