Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

    Daňhelová, Jana
    Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...