Now showing items 1-13 of 13

 • Detekce a rozpoznání chodců ve vícekamerovém systému 

  Macák, Filip
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť aplikáciu na detekciu a rozpoznanie osôb zachytených na záberoch v multi-kamerovom systéme. Výstupom aplikácie je video, na ktorom sú detekované osoby vyznačené a každej ...
 • Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Doskočil, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci buněk v obrazových datech. Teoretická část obsahuje popis fungování těchto sítí a jejich různých architektur. V praktické části byly tyto ...
 • Detekce foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-Net s využitím luminiscenční mikroskopie 

  Polachová, Natálie
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-net s využitím epiluminiscenční mikroskopie. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky foton-upkonverzního jevu, popis a ...
 • Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Zelenák, Michal
  Táto práca je zameraná na segmentáciu vozovky v laserových skenoch, pomocou konvolučnej neurónovej siete. Pre riešenie uvedeného problému, ktorý nájde uplatnenia v oblastiach údržby vozovky, boli použité konvolučné neurónové ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve videu s využitím neuronových sítí 

  Mikulský, Petr
  Tato diplomová práce řeší detekci pohybujících se objektů ve videu s využitím neuronových sítí. Cílem práce byla detekce účastníků silničního provozu na video záznamech. Pro praktické řešení práce byl použit předtrénovaný ...
 • Detekce začátku a konce komplexu QRS s využitím hlubokého učení 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou automatického měření doby trvání QRS komplexů v EKG signálech. Zvláštní důraz je zde pak kladen na možnosti automatické detekce komplexů QRS při současném buzení srdeční tkáně kardiostimulátorem. ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení 

  Košák, Václav
  Práce popisuje trénovací prostředí pro trénování postavičky chodící po dvou končetinách. Prostředí je implementováno v AI Gym pomocí fyzikálního modelu PyBullet. Úlohy z prostředí jsou řešené pomocí posilovaného učení ...
 • Model hlubokého učení vhodný pro vizuální detekci a klasifikaci obecného objektu z průmyslu 

  Dočkal, Radim
  Cílem této bakalářské práce je naprogramovat model hlubokého učení pro vizuální detekci a klasifikaci obecného objektu z průmyslu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá rešerší nejpoužívanějších ...
 • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se zabývá současnými metodami pro přepis řeči na text a odezírání ze rtů za pomoci neuronových sítí. Následně se zabývá podobností architektur neuronových sítí operujících nad zvukem a videem při rozpoznávání ...
 • Počítačové vidění a detekce gest rukou a prstů 

  Bravenec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech i video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci a také jejich výhody i nevýhody. V práci ...
 • Pořízení a zpracování sbírky registračních značek vozidel 

  Kvapilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou pořízení a zpracování datové sady, která obsahuje částečně automaticky zpracované snímky registračních značek vozidel. Cílem je jak pořízení samotných videí, tak i vytvoření sady ...
 • Posilované učení pro 3D hry 

  Beránek, Michal
  Práce se zabývá učením neuronové sítě na jednoduchých úlohách v prostředí 3D střílečky Doom, zprostředkovaném výzkumnou platformou ViZDoom. Hlavním cílem je vytvoření agenta, který se učí na několika úlohách zároveň. ...
 • Segmentace obrazu pomocí strojového učení 

  Matějek, Libor
  Tato práce se zabývá strojovým učením a jeho aplikací do oblasti segmentace obrazu a rozpoznávání objektů. V práci je popsána základní terminologie související se strojovým učením a dat, které s ním souvisí. Dále se zaměřuje ...