Now showing items 1-1 of 1

  • Prediktivní modelování v jazyce Python 

    Duda, Jan
    Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...