Now showing items 1-1 of 1

  • Kompenzace přetoků jalového výkonu do VN soustavy 

    Jurák, Viktor
    Diplomová práce se zabývá analýzou toků jalových výkonů v sítích VN a NN. V první části je provedena definice jalového výkonu a jsou popsány jednotlivé prvky sítí, které přispívají svým jalovým výkonem do distribuční sítě. ...