Now showing items 1-1 of 1

  • Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení 

    Persich, Alexandr
    Q-řazení je jednou z metod používaných pro zjišťování názorů lidí na zkoumané téma. Cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem a tvorbou webové aplikace realizující Q-řazení. Zaměřil jsem se především na uživatelské ...