Now showing items 1-3 of 3

 • Inteligentní reaktivní agent pro hru Ms.Pacman 

  Bložoňová, Barbora
  Tato práce se zabývá umělou inteligencí pro složitější rozhodovací problémy, jako je hra s neurčitostí Ms. Pacman. Cílem práce je navrhnout inteligentního reaktivního agenta využívajícího metodu strojového učení, demonstrovat ...
 • Posilované učení pro hraní hry Starcraft 

  Chábek, Lukáš
  Práce se zabývá metodami strojového učení aplikovanými pro hraní strategických her v realném čase. V práci se zabývám metodou strojového učení Q-learning založenou na zpětnovazebním učení. Praktická část práce je implementování ...
 • Strojové učení - aplikace pro demonstraci základních přístupů 

  Kefurt, Pavel
  Tato práce se zabývá především základními algoritmy strojového učení. V první části práce jsou vybrané algoritmy popsány. Zbývající část se následně věnuje implementaci těchto algoritmů a vytvoření demonstračních úloh pro ...