Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza konvergovaných sítí pomocí simulací 

  Gardáš, Vít
  Cílem této práce je analyzovat konvergované vysokorychlostní sítě pomocí programu Matlab a Simulink. Určit problematiku, z předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy, a řešit ji pomocí vytvoření modelu a simulací. Poté ...
 • Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW. Návrhová část obsahuje ...
 • Modulátor QAM 

  Duffek, Luděk
  Náplní práce je zvážit možné způsoby realizací vícestavových modulátorů pro vytvoření laboratorního přípravku. Přípravek bude názorně ukazovat signály, které se podílí na vytváření modulací QAM. Návrh přípravku v práci ...
 • Přenos televizního signálu optickým vláknem 

  Abbasi, Farhad
  Hlavním cílem této práce je teoretická analýza přenosového DVB TV signálu prostřednictvím optických vláken, analýza sítě CATV a modulační techniky pro její přenos. První částí této práce je zavedení šíření signálů v optických ...
 • Simulace přenosu DVB-C2 

  Chovaneček, Libor
  Tématem této diplomové práce je simulace přenosu DVB-C2. V první části se práce zaměřuje především na teorii, kde popisuje rozdíly mezi digitálním a analogovým televizním vysíláním. Jsou zde popsány principy fungování ...
 • Technologie DOCSIS v přístupových sítích 

  Pirohanič, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací datové komunikace mezi centrální jednotkou a kabelovým modemem. V praktické části je vybráno přenosové médium a další zařízení, které se přidávají do cesty kvůli rozdělení ...
 • Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage 

  Al Salman, Ahmed Nasser M
  Students in introductory communication theory classes can benefit from a well-planned laboratory component. Such that TIMS lap equipments which can handle a wide variety of experiments ranging from analog baseband to ...
 • Vliv modulací v optických sítích založených na OTDM 

  Kočí, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem modulací na přenos v optických sítích, se šířkou pásma 320 Gbit/s, založených na principu OTDM. Vysvětleny jsou jevy působící na přenos signálu optickým vláknem, charakterizována jednovidová ...
 • Využití moderních vícetónových modulací v bezdrátových sítích 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční modely bezdrátových síťových technologií využívající moderní vícetónové modulace, zejména OFDM a FMT. Práce je realizována v prostředí Matlab – Simulink a modely ...
 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...