Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení statistického řízení jakosti (SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků 

  Hejduk, Oldřich
  Teoretická část práce je formou rešerše věnována přehledu slévárenských hliníkových slitin, s důrazem na Al slitiny určené pro tlakové lití. V této části práce jsou také popsány různé metody řízení jakosti, jejichž praktické ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Drábková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím strategií DOE (plánovaný experiment) a QFD (quality function deployment) do podniku. Je v ní pojednáno o daných metodách. Zabývá se jejich použitím pro vzniklý problém. V ...
 • Projekt systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...
 • Zavedení nových systémů jakosti ve firmě 

  Černochová, Veronika
  Ve své diplomové práci jsem se zabývala zavedením nového systému jakosti ve vybrané firmě. Svou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí. Nejprve jsem charakterizovala teoretické koncepce managementu jakosti a nástroje ...