Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza konvergovaných sítí pomocí simulací 

  Gardáš, Vít
  Cílem této práce je analyzovat konvergované vysokorychlostní sítě pomocí programu Matlab a Simulink. Určit problematiku, z předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy, a řešit ji pomocí vytvoření modelu a simulací. Poté ...
 • Číslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů 

  Kroužil, Miroslav
  Tato práce popisuje číslicové předzkreslení v základním pásmu užité pro linearizaci zesilovačů. Nelinearita je jednou z nevýhod výkonových zesilovačů a její redukce je z mnoha ohledů užitečná. Práce popisuje chování systému, ...
 • Direct Demodulation of Optical BPSK/QPSK Signals without Digital Signal Processing 

  Thuy, H. T.; Sun, S. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  We experimentally demonstrate the coherent detection of 5-Gbd/s BPSK/QPSK signal by direct phase compensation of the phase noise without using a sophisticated digital signal processing algorithm. The phase compensation is ...
 • Implementace softwarového rádia do FPGA 

  Šrámek, Petr
  Obecným cílem této práce je implementace softwarově definovaného přijímače do obvodu FPGA. Součástí textu je shrnutí a porovnání několika základních koncepcí hardware určeného pro implementaci softwarových rádií, dále pak ...
 • Metody kompenzace nesymetrií kvadraturního demodulátoru 

  Povalač, Karel
  Kvadraturní modulátor (demodulátor) je používán ve vysílací (přijímací) části mnoha zařízení. Nežádoucí parametry mohou ovlivňovat amplitudu, fází nebo stejnosměrný offset modulátoru (demodulátoru). Kompenzování těchto ...
 • Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW. Návrhová část obsahuje ...
 • Modelování silové sítě pro datovou komunikaci 

  Kadlček, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou PLC (Power Line Communication) komunikace. Především je zaměřena na sestavení vhodného modelu silové sítě pro testování PLC komunikace. Čtenář je v úvodu práce seznámen se základními ...
 • Modulátor a demodulátor pro mikrovlnný spoj 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem mezifrekvenční části vysílače a přijímače využívající digitální modulace BPSK a QPSK pro mikrovlnný spoj pracující v pásmu frekvencí 24 – 26 GHz. Kromě výběru vhodného modulátoru a demodulátoru ...
 • QPSK Modulator with Continuous Phase and Fast Response Based on Phase-Locked Loop 

  Kirasamuthranon, L.; Koseeyaporn, J.; Wardkein, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  Among M-phase shift keying (M-PSK) schemes, quadrature phase-shift keying (QPSK) is used most often because of its efficient bandwidth consumption. However, in comparison with minimum-shift keying, which has continuous ...
 • Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Modulator Design using Multi-Port Network in Multilayer Microstrip-Slot Technology for Wireless Communication Applications 

  Seman, N.; Mohamed Ghazali, S. N. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The design of the quadrature phase shift keying (QPSK) modulator by using a multi-port network is proposed in this article for the use in wireless communication applications. The multi-port network is in the form of ...
 • Technologie DOCSIS v přístupových sítích 

  Pirohanič, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací datové komunikace mezi centrální jednotkou a kabelovým modemem. V praktické části je vybráno přenosové médium a další zařízení, které se přidávají do cesty kvůli rozdělení ...
 • Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage 

  Al Salman, Ahmed Nasser M
  Students in introductory communication theory classes can benefit from a well-planned laboratory component. Such that TIMS lap equipments which can handle a wide variety of experiments ranging from analog baseband to ...
 • Transmission of Digital Information over Audio 

  Bujnovský, Michael
  Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu ...
 • Využití moderních vícetónových modulací v bezdrátových sítích 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční modely bezdrátových síťových technologií využívající moderní vícetónové modulace, zejména OFDM a FMT. Práce je realizována v prostředí Matlab – Simulink a modely ...
 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...