Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikace pro tablet s OS Android určená pro servisní techniky plynových kotlů 

  Podola, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje specifikaci požadavků, návrh a implementaci aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, primárně využitelnou servisními techniky plynových kotlů. Aplikace umožňuje budování patřičné ...
 • Atributová autentizace na platformě Android 

  Strakoš, Jan
  Diplomová práce se zabývá implementací pilotního systému atributové autentizace na platformě Android. Podpora atributové autentizace na platformě Android je co do počtu implementací velmi slabá a je potřeba jí věnovat ...
 • Bezpečnostní aplikace na platformě Apple iOS 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS. Popisuje mechanismy, které ručí za bezpečnost celého systému souborů i soukromých souborů uživatele. Dále popisuje mechanismy pro autentizaci uživatele a pro ověřování ...
 • Detekce a rozpoznání maticového kódu v reálném čase 

  Dobrovolný, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním maticových kódů. Experimentuje s využitím PCLines algoritmu. PCLines využívá Houghovu transformaci a paralelní souřadnice pro rychlé hledání přímek v obraze. Navrhovaný algoritmus ...
 • Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS 

  Hurban, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup ...
 • Detekce, lokalizace a dekódování QR kódu v obraze 

  Kałuża, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí a rozpoznáním QR kódů pomocí motody založené na Houghově tranformaci a paralerních souřadnicích. Obecně lze tuto metodu použít pro detekci různých typů mřížkových struktur. Tato metoda ...
 • Evidence skladových zásob pomocí QR kódů 

  Rebro, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu pre evidenciu skladových zásob. Aplikácia je optimalizovaná najmä pre mobilné zariadenia. Aplikácia vytvára intuitívne, graficky prívetivé prostredie pre uživateľa, ...
 • Generování a zobrazení QR kódů na embedded grafickém OLED displeji 

  Lakomý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá kódováním informací a jejich generování do QR kódů. Pro tento účel je v práci popsán princip fungování QR kódů a také návrh zařízení. Toto zařízení je schopno zakódovat informaci přijatou ...
 • Knihovna pro generování čárových kódů 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...
 • Monitorovací systém komunikující s mobilním zařízením 

  Ilavský, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou hardvéru periférie merajúcej teplotu, a implementáciou aplikácie, zobrazujúcej namerané dáta. Bezdrôtová komunikácia medzi perifériou a klientom je implementovaná ...
 • Náhrada QR kódů barevnými maticemi 

  Moc, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nového barevného kódu pro ukládání digitálních dat do obrazu. V této zprávě naleznete informace o souvisejících existujících technologiích včetně některých existujících kódů. Dále ...
 • Návrh docházkového systému pro platformu iOS 

  Kovalčík, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie ...
 • Návrh, analýza a implementace pokladního systému 

  Ponechal, Mikuláš
  Diplomová práca uvádza do problematiky pokladničných systémov používaných v Brnenskej zoo a v Starezsport Brno. Cieľom práce bolo naštudovať spomínané systémy a používaný hardvér, analyzovať, navrhnúť a vytvoriť vlastný ...
 • Ověření uživatelů pomocí chytrých telefonů 

  Bělík, David
  Cílem diplomové práce je seznámit se s oblastí bezpečné autentizace a autorizace uživatelů v chytrých telefonech na platformě Android. V kapitolách jsou popsány jednotlivé typy šifrování, autentizací, autentizačních ...
 • Pokročilá čtečka QR kódu pro Android 

  Kubík, Martin
  V rámci diplomové práce byla vytvořena aplikace umožňující detekci a dekódování QR kódů pomocí zařízení s operačním systémem Android. Pro předzpracování obrazu ze zorného pole kamery je využito knihovny OpenCV. Navržený ...
 • SAP modul pro platby faktur s využitím QR kódů 

  Švancar, Boris
  Práce se věnuje kódováni platebních údajů faktur do QR kódů podle standardu by square. Představený je zde systém SAP, postup kódování dat do QR kódů a standard PAY by square. Dle standardu je vytvořen funkční modul pro ...
 • Systém pro rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Sedlář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá čtením 2D čárových kódů. Na začátku je uveden stručný přehled nejpoužívanějších čárových kódů. Dále se hlavně práce zabývá QR kódy. Vysvětlena je jejich struktura, složení a pravidla pro ...
 • Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně 

  Hoffmannová, Lada
  Práce se zabývá návrhem a částečnou realizací lokalizačního systému v prostorách areálu Fakulty stavební VUT. Jejím cílem je vyhotovení systémů QR kódů, které budou sloužit k zobrazení aktuální pozice člověka v mapovém ...
 • Využití dvourozměrných čárových kódů pro odhad polohy kamery v aplikacích AR 

  Boháč, Daniel
  Tato práce se zabývá tvorbou algoritmu pro odhad polohy kamery využitím QR kódů v aplikacích rozšířené reality. Ten musí zvládnout pracovat i s více kódy v obraze. K tomu je využito knihovny počítačového vidění OpenCV a ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...