Now showing items 1-20 of 26

 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Olšanská, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá rozměřováním signálů EKG. Jejím cílem je seznámení se s metodami rozměřování signálů EKG a jednu vybranou metodu realizovat prostřednictvím programovacího rozhraní Matlab. Rozměřovací ...
 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Vítek, Martin
  Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze ...
 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Žiak, Milan
  Táto práca pojednáva o automatickom rozmeraní EKG signálu. Využíva algoritmus popísaný autormi Lagune, Jané a Caminale. Ich práca využíva prvú diferenciu pre rozmeranie signálu EKG. Táto bakalárska práca taktiež využíva ...
 • Delineation of Experimental ECG Records 

  Bucsuházy, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with QRS complex detection and ECG delineation. The proposed method is based on redundant dyadic discrete wavelet transform. It is designed for experimental electrocardiograms of isolated rabbit hearts and ...
 • Detekce a rozměřování v signálu EKG 

  Toušek, Vojtěch
  Automatická detekce charakteristických vln v EKG signálu a jejich rozměření je základní procedurou jakékoliv počítačové analýzy EKG. Zároveň je nezbytným krokem k usnadnění práce lékařům při vyhodnocování dlouhých záznamů. ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů 

  Kašpar, Jakub
  Smyslem této práce je seznámit se se způsoby detekce komplexu QRS a způsoby transformace EKG svodů. Dále vybrat jednu z již známých detekčních metod a detailně ji popsat. Tuto metodu následně realizovat v prostředí MATLAB ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace 

  Loviška, David
  Cílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hylmar, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje popisu základních principů a metod detekce QRS komplexů. Zvláště se zaměřuje na metodu založenou na počítání průchodů nulou. Je zde detailně popsán její princip a vlastní programová realizace. ...
 • Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, resp. komplexu QRS a jeho detekce. Pro pochopení činnosti srdce a vzniku EKG křivky je nezbytné popsat anatomii srdce a všechny děje, které na srdci probíhají. Další ...
 • EKG biofeedback 

  Macková, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje možnostem měření tepové frekvence ze signálu EKG a jejímu využití v terapeutické hře EKG biofeedbacku. V práci je uveden způsob měření EKG pomocí akviziční jednotky Biopac a je diskutováno zpracování ...
 • The extraction of the new components from electrogastrogram (EGG), using both adaptive filtering and electrocardiographic (ECG) derived respiration signal 

  Komorowski, Dariusz; Pietraszek, Stanislaw; Tkacz, Ewaryst; Provazník, Ivo (Springer, 2015-06-23)
  Electrogastrographic examination (EGG) is a noninvasive method for an investigation of a stomach slow wave propagation. The typical range of frequency for EGG signal is from 0.015 to 0.15 Hz or (0.015–0.3 Hz) and the signal ...
 • Měření intervalů QT 

  Váňa, Tomáš
  Tato bakalářské práce je zaměřena na měření QT intervalu. V teoretické části práce je zaměřena na rozměření EKG signálů a jeho problematiku, vlastnosti QT intervalu a metody pro detekci začátku vlny Q a konce vlny T. V ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o EKG signálu a metodách jeho zpracování. Také popisuje způsob jeho snímání a podrobně jej rozebírá. Dále srovnává různé přístupy k detekci QRS komplexů. Jedna z podkapitol popisuje používané testovací ...
 • Monitorování EKG signálu v reálném čase 

  Valentová, Vanessa
  Kľúčovým prvkom pri analyzovaní EKG signálu je detekcia QRS komplexov. QRS komplexy sú najvýraznejšia zložka signálu. V tejto práci je zahrnutý stručný prehľad metód detekcie QRS komplexov v reálnom čase. Na základe rešerše ...
 • Návrh kardiostimulátor typu On Demand v LabVIEW 

  Borovičková, Michaela
  Návrh kardiostimulátoru typu On Demand pro výukové účely je navržen a realizován v programovém prostředí LabVIEW. Obsahem práce je obecný popis kardiostimulátorů s rozdělením dle různých kritérií zahrnujících způsob a dobu ...
 • Principy softwarové detekce QRS 

  Mosyurchak, Andriy
  Cílem této práci je seznámit se z metodami softwarové detekce QRS komplexů v EKG signálech. Tato práce obsahuje popis elektrokardiografického signálu a hlavních komponentů EKG. Popisuje základní metody detekci QRS. V práci ...