Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o EKG signálu a metodách jeho zpracování. Také popisuje způsob jeho snímání a podrobně jej rozebírá. Dále srovnává různé přístupy k detekci QRS komplexů. Jedna z podkapitol popisuje používané testovací ...
 • Principy softwarové detekce QRS 

  Mosyurchak, Andriy
  Cílem této práci je seznámit se z metodami softwarové detekce QRS komplexů v EKG signálech. Tato práce obsahuje popis elektrokardiografického signálu a hlavních komponentů EKG. Popisuje základní metody detekci QRS. V práci ...
 • Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů 

  Veverka, Vojtěch
  QRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS 

  Šikner, Tomáš
  QRS komplex je nejvýraznější složkou EKG signálu. Detekce QRS komplexu je prvním krokem k analýze EKG signálu. Slouží jako výchozí bod k rozměření celého signálu. V této práci je realizován detektor založený na jednosvodové ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...
 • Využití neuronových sítí v klasifikaci srdečních onemocnění 

  Skřížala, Martin
  Práce je zaměřená na návrh a využití umělých neuronových sítí jako klasifikátoru srdečních onemocnění z EKG signálu se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční. Změny ST-T komplexů jsou významným ukazatelem ischemie v EKG ...