Now showing items 1-2 of 2

  • Editor jazyka VHDL 

    Balaš, Filip
    Tato práce popisuje návrh a vývoj editoru pro jazyk VHDL, který umožňuje práci s grafickou reprezentaci obvodu, pomocí které je možno provádět změny propojení komponent a jejich hierarchii. Tyto změny se následně promítnout ...
  • Editor zdrojových kódů pro QDevKit 

    Kábele, Břetislav
    Práce se zabývá návrhem a implementací editoru zdrojových textů a souborového manageru do aplikace QDevKit. V teoretické části jsou předvedeny trendy moderních editorů a vlastnosti použitých technologií. Dále popisuje ...