Now showing items 1-1 of 1

  • Měření intervalů QT 

    Váňa, Tomáš
    Tato bakalářské práce je zaměřena na měření QT intervalu. V teoretické části práce je zaměřena na rozměření EKG signálů a jeho problematiku, vlastnosti QT intervalu a metody pro detekci začátku vlny Q a konce vlny T. V ...