Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice 

    Hlávka, Ondřej
    Práce pojednává o perspektivní datové struktuře, která se nazývá sufixové pole. Tato datová struktura je zde podrobněji popsána a v práci je dále uvedeno rozdělení algoritmů pro konstrukci tohoto pole. Je zde popsáno několik ...