Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro sběr dat ze sítě bezdrátových senzorů relativní vlhkosti vzduchu 

  Procházka, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací dvou částí systému pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Systém měření teploty a vlhkosti je tvořen sítí bezdrátových senzorů, převodníkem ISM/Wifi a aplikací pro ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Mezírka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu naskenovaného Braillova dokumentu na text. Nejprve se zaměřuje na samotné Braillovo písmo a princip skenerů. Dále představuje návrh možného způsobu rozpoznávání Braillových ...
 • Demonstrační aplikace Maemo 

  Šplíchal, Jakub
  Práce se zabývá mobilními operačními systémy, využívajích jádro Linux. Hlavní část práce je zaměřena na vytvoření aplikace na inteligentní nastavení vyzváněcích profilů, pro mobilní operační systém Maemo. Ta umožňuje ...
 • Detekce skupin a duplicit fotografií 

  Václavík, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci umožňující import fotografií a vyhledání duplicit. Aplikace usnadňuje uživateli import tím, že zobrazuje již importované fotografie a umožňuje skrytí aktuálně nepotřebných ...
 • GUI pro deskovou hru Ghost Stories 

  Sládek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací počítačové verze kooperativní deskové hry Ghost Stories, která umožňuje lokální i síťovou hru. Text práce se postupně zabývá vybranou hrou, jejími pravidly, návrhem ...
 • Kreslení s projektorem pomocí Leap Motion 

  Cilip, Peter
  Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní využívajíci projektor a prostorový senzor leap motion pro aplikaci kreslení a kalibračního programu. Navrhované rozhraní implementovat v libovolném jazyce. Práce se zabýva kalibracií ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...
 • Multiplayer karetní hry žolíky 

  Marek, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry žolíky. Hra je navržena jako klient-server aplikace. Uživatelé se připojí na server a mají možnost přidat se k již vytvořené hře nebo si založit vlastní hru. ...
 • Ovladač laserového skeneru SICK LMS111 pro Raspberry Pi 2 

  Lahoda, Vlastimil
  Práce se věnuje návrhu a realizaci ovladače laserového skeneru pro minipočítač Raspberry Pi 2. V první části seznamuje čtenáře se základními informacemi o laserovém skeneru SICK LMS111-10100 a Raspberry Pi 2. Dále se věnuje ...
 • Pokročilé plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato diplomová práce práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). Teoretická část popisuje základní algoritmy plánování ...
 • Server a klient pro správu hostingových služeb s využitím frameworku Qt4 a Linuxu 

  Matas, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací klient/server aplikace pro správu hostingových služeb. Jsou uvedeny také ostatní řešení správy služeb a porovnány výhody a nevýhody oproti zadanému řešení. Je uveden popis jednotlivých ...
 • Síťová aplikace hry kanasta 

  Němeček, Patrik
  Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování síťové aplikace hry Kanasta. Jde o karetní hru pro 2 až 4 hráče, kde hráči spolu hrají po síti. V této práci je popsán a použit model klient/server, síťové ...
 • Síťová hra: Hon na ponorku 

  Kudrna, Jiří
  Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci 2D hry Hon na ponorku. V této hře ovládá každý hráč svoji ponorku a snaží se zničit své protivníky. Hra umožňuje hru více hráčů přes počítačovou síť i u jednoho PC. Aplikace ...
 • Sniffer pro komunikaci po energetickém vedení 

  Zapletal, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzální aplikace pro zachytávání, analýzu a filtrování komunikace na energetické síti (PLC). Data poskytuje hardwarový sniffer na sériové lince RS-232. Aplikace bude využívána ...
 • SW pro obsluhu testů a generování protokolů 

  Dočkal, Michal
  V této bakalářské práci je řešen vývoj aplikace sloužící jako grafické prostředí ke spouštění testů a generování protokolů. Nejprve je okrajově rozebrán proces měření a jeho záznam, následně jsou popsány technologie použité ...
 • Systém pro import/správu fotografií 

  Škutová, Sára
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala rozdělovat fotografie do skupin a následně k nim vyhledávat jejích duplikáty. Toto třídění a identifikace identických fotografií probíhá pomocí Exif ...
 • Vektorový 2D kreslicí program 

  Chroboczek, Martin
  Tato práce řeší problematiku vektorové počítačové grafiky a její tvorby. Na začátku je uveden stručný přehled dostupných softwarových nástrojů s příklady oblastí jejich typického použití. Následuje popis vektorových 2D ...
 • Vizuální editor zápisu bubenických rytmů 

  Zelený, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením speciálního editoru pro zápis rytmů pro perkusní bicí nástroje. Editor musí být uživatelsky přívětivý a práce s ním musí být efektivní. Výslednou notaci je možné přímo vytisknout.
 • Vyhledávání duplicit ve skupinách fotografií 

  Václavík, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit spustitelnou aplikaci pro import fotografií, která by zobrazovala duplicitní fotografie ve skupinách, jež lze dále upravovat podle zadaných parametrů. Pro identifikaci a třídění ...