Now showing items 1-2 of 2

  • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

    Přichystalová, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu potického rizika na investiční rozhodo-vání při investicích do velkých investičních celků. Neúspěch investorů v oblasti velkých investičních celků je z drtivé většiny způsoben ...
  • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

    Tesařová, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou makroekonomického, tržního a interního prostředí podniků, za účelem prozkoumání vhodnosti období k založení nové společnosti nebo investování financí do již existujícího ekonomického ...