Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

  Slobodník, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...
 • Systém procesních auditů v oblasti zdravotnického průmyslu 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou provádění procesních auditů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků a mající dceřinou společnost v České republice. V práci ...
 • Zavedení normy ISO 9001:2001 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé bakalářské práce je popis implementace normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC Security. V práci popisuji charakter společnosti, provádím analýzu a zabývám se možnostmi teoretických východisek. Závěrem navrhuji ...
 • Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC 

  Husák, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení vybraného procesu Návrh a vývoj společnosti aplikací DMAIC. Práce je zaměřena na identifikaci problému, nalezení příčin a následný návrh opatření vedoucích ...