Now showing items 1-6 of 6

 • Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti 

  Kupka, Karel
  Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Hegerová, Ľudmila
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom na zlepšenie kvality vo výrobnom procese. Na základe poskytnutých informácií sú tu doporučené návrhy a metódy zlepšenia kvality vo výrobel
 • Přístavba skladů a šaten ve Frýdku - Místku, hrubá vrchní stavba 

  Hlinšťák, Filip
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění vrchní hrubé stavby přístavby skladů a šaten. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů a předpjatých ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...
 • Stavebně technologická etapa skladové haly v Jiříkovicích 

  Čačaný, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé vrchní stavby skladně-administrativního areálu. V práci řešíme technickou správu, situaci stavby, zařízení staveniště, položkový rozpočet, časový plán, ...