Now showing items 1-20 of 29

 • 5G Terminals with Multi-Streaming Features for Real-Time Mobile Broadband Applications 

  Shuminoski, T.; Janevski, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  In this paper we present a novel QoS framework on the network layer for 5G terminals with vertical multi-homing and multi-streaming capabilities by using radio networks aggregation. The proposed framework is leading to ...
 • Analýza výkonnosti v IP průmyslových komunikačních sítích 

  Beran, Jan
  S rostoucím počtem řídicích systémů a jejich distribuovanosti získávájí komunikační sítě na důležitosti a objevují se nové výzkumné trendy. Hlavní problematikou v této oblasti, narozdíl od dřívějších řídicích systémů ...
 • Common Virtual Path and Its Expedience for VBR Video Traffic 

  Chromy, E.; Baronak, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-04)
  The paper deals with utilization of common Virtual Path (VP) for variable bit rate (VBR) video service. Video service is one of the main services for broadband networks. Research is oriented to statistical properties of ...
 • Implementace kvality služby do řízení síťového prvku 

  Boháč, Martin
  Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou kvality služby v konvergovaných sítích především s užitím IP protokolu verze 6. Konvergované sítě jsou schopné efektivně přenášet různé typy dat – hlasový, datový nebo ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Implementace QoS v přístupové síti 

  Adámek, David
  Tato diplomová práce se zabývá počítačovými sítěmi, které hrají důležitou roli ve fungování dnešní společnosti. Na tyto sítě jsou dnes kladeny stále větší nároky co se týče propustnosti a kvality služeb, a to díky stále ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Mechanismy zajištění kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních datových sítích 

  Václavek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním technologií a základních parametrů sloužících k zabezpečení kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních sítích. Zaměřil jsem se především na požadavky a klasifikace, které ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...
 • Multimediální provoz v mobilních sítích a zajištění QoS 

  Bortel, Martin
  V bakalářské práci Multimediální provoz v mobilních sítích a zajištění kvality služeb je nahlédnuto na základní vlastnosti sítě UMTS. Úvod práce je věnován popisu typů dat a jejich vlastnostem. Po té se pozornost přesouvá ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Návrh robustní podnikové datové sítě s využitím virtuálních sítí 

  Vrablic, Pavol
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou návrhu robustnej siete, siete ktorá musí byť vysoko spoľahlivá a odolná voči poruchám funkčnosti kritických služieb. Táto práca obsahuje popis nových metód vetvenia siete ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Optimalizace síťového provozu pomocí OMNeT++ 

  Rybníčková, Eva
  Tato diplomová práce pojednává o programu OMNeT++ jakožto simulačnímu nástroji pro simulaci síťového provozu. Je zde popsána jeho instalace, základní funkce a jeho použití dohromady s nadstavbou INET framework. Dále je ...
 • Pokročilé možnosti technologie MPLS 

  Vlček, Martin
  Tato práce se zabývá technologií Multiprotocol Label Switching a to zejména moderními metodami, které je možné použít v rámci této technolologie. Jako příklad lze uvést využití podpory kvality služeb při směrování. V práci ...
 • Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o mechanizmu diferencovaných služeb (DiffServ) navrženým pro zajištění kvality služeb v datových sítích a podrobně prochází části struktury MIB databáze určené pro řízení chování tohoto mechanizmu ...
 • Principy, funkce přepínání a směrování v počítačové síti 

  Dvořák, Pavel
  Tento bakalářská práce se zabývá hlavními principy a funkcemi aktivních síťových prvků. Především je soustředěna na prvek pracující na třetí vrstvě referenčního modelu OSI/ISO, směrovač. Jsou zde popsány jeho hlavní součásti ...
 • Prioritní paketové fronty v FPGA 

  Németh, František
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia paketových front a následným návrhom v jazyku VHDL pre možnosť nasadenia vo vysokorýchlostných paketových sietiach. V teoretickej časti práce sú podrobnejšie rozobraté ...
 • Přenos hlasu nespolehlivou sítí 

  Rozman, Jiří
  Obsahem této práce je analýza internetové telefonie. Je zaměřena především na analýzu hovorů VoIP po metalické a bezdrátové síti využívající virtuální telefonní ústředny s hardwarovými a softwarovými telefony a také ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...