Now showing items 1-14 of 14

 • Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček 

  Šibíková, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných nanočástic 

  Mihajlović, Ana
  Tato bakalářská práce se zabývá bio senzory na bázi modifikovaných polovodičových kvantových teček (AIIBIII). Tato práce je rozdělena do tří hlavních časti. V první se pojednává o teorii nutné k použití QDs v bioaplikacích, ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných TiO2 nanočástic 

  Valkovičová, Jiřina
  Práce je zaměřena na výrobu deponovaných kvantových teček z oxidu titaničitého za použití nanoporézní masky. Zabývá se zejména jejich luminiscenčními (fluorescenčními) vlastnostmi, díky kterým jsou vhodným základem biosenzoru ...
 • Fluorescence-tagged metallothionein with CdTe quantum dots analyzed by the chip-CE technique 

  Guszpit, Ewelina; Křížková, Soňa; Kepinska, Marta; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Milnerowitz, Halina; Kopel, Pavel; Kizek, René (Springer, 2015-10-28)
  Quantum dots (QDs) are fluorescence nanoparticles (NPs) with unique optic properties which allow their use as probes in chemical, biological, immunological, and molecular imaging. QDs linked with target ligands such as ...
 • Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems 

  Drbohlavová, Jana; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2009-02-20)
  The use of fluorescent nanoparticles as probes for bioanalytical applications is a highly promising technique because fluorescence-based techniques are very sensitive. Quantum dots (QDs) seem to show the greatest promise ...
 • Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Salyk, Ota; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (SpringerOpen, 2012-02-14)
  The paper brings the important information about synthesis of titania quantum dots in the form of sensor array which is suitable for various biomolecules (DNA, proteins) sensing in vitro. The usage of this fluorescence ...
 • Separation and Detection of Bioconjugated Quantum Dots Using on a Chip Electrophoresis 

  Pejović, Jelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Semiconductor nanocrystals, quantum dots (QDs), are nanoscale particles that have been attract a lot of attention due to their unique optic and electronic properties. Due to very diverse and numerous applications, it is ...
 • Spectrometric Evaluation Of Carbon Quantum Dot Size Distribution 

  Kaspar, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The discovery of graphene affected a large amount of scientific fields, as the material under correct circumstances can have amazing properties applicable in numerous disciplines. Because of graphene’s interaction with ...
 • Studium UV světlem generovaných fluorescenčních komplexů zinku pomocí fluorescenční spektroskopie 

  Havlíková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem UV světlem generovaných fluorescenčních komplexů zinku s kadmiem a organickými molekulami SAM, SAH, CYS, HCYS a GSSG, konkrétně při vlnové délce 375 nm. Dále je cílem práce prekurzory ...
 • Studium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponenty 

  Koudelková, Zuzana
  Cílem diplomové práce je sumarizovat dostupné poznatky o kvantových tečkách a jejich vlivu na živé systémy. V textu jsou popsány metody přípravy kvantových teček s ohledem na jejich vlastnosti (velikost, vlnovou délku ...
 • Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů 

  Šibíková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách ...
 • Syntéza kvantových teček pro in-vivo zobrazování 

  Ferdusová, Helena
  Cílem této práce byly syntézy ve vodě rozpustných kvantových teček (QDs) pomocí různých prekurzorů a stabilizátorů a zjištění toxicity syntetizovaných QDs nutných pro in-vivo zobrazování. Tato práce je zaměřena na syntézy ...
 • Synthesis of core/shell quantum dots for diagnostic 

  Mihajlovic, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this paper, synthesis of colloidal core and core/shell quantum dots (QDs) was described. First, CdTe QDs capped with glutathione, thioglycolic or mercaptopropionic acid were prepared in aqueous phase, and used for ...
 • Využití nanomateriálů ke zlepšení optické detekce biomolekul 

  Špačková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá moderními metodami značení biomolekul. Pozornost je věnována především luminiscenčnímu značení polovodičovými kvantovými tečkami, optimalizaci přípravy a charakterizaci kvantových teček (QDs) a ...