Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce rázového mikroviskozimetru 

    Junek, Jan
    Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací konstrukce rázového mikroviskozimetru. V práci je uveden přehled deseti dosud již existujících experimentálních zařízení určených pro studium reologických vlastností maziv. ...
  • Konstrukce rázového mikroviskozimetru 

    Nepovím, Radovan
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanické části rázového mikroviskozimetru. Rázový mikroviskozimetr je určen k výuce jako pomůcka pro zkoumání reologických vlastností maziva v laboratoři VUT v Brně. Práce ...