Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

    Běloušek, Ondřej
    Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...