Now showing items 1-1 of 1

  • Pozitivní a negativní selekce mitochondriálního genomu 

    Svoboda, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pozitivní a negativní selekce mitochondriálního genomu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii a vysvětlení základních pojmů, konkrétně popisuje mitochondriální ...