Now showing items 1-2 of 2

  • Akviziční systém pro snímání elektrogramu 

    Fajmon, František
    Tato práce se zabývá problematikou záznamu a vyhodnocení EKG izolovaného srdce a jeho bezdrátovým přenosem. V práci je uveden základ anatomie a fyziologie srdce a jsou zde představeny systémy pro záznam elektrokardiogramu. ...
  • Zpracování experimentálních dat v reálném čase 

    Veselý, Petr
    Tato diplomová práce je věnována doplnění nyní používaného programového vybavení při experimentálním měření signálů z izolovaných zvířecích srdcí o blok zajišťující předzpracování měřených signálů. Měřenými signály jsou ...