Now showing items 1-1 of 1

  • Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV 

    Schlorová, Hana
    Nejužívanější metodou pro skórování spánkových stadií je hodnocení dle EEG. Tato práce využívá naopak EKG jako signálu srovnatelného k hodnocení spánku. Shrnuje metody prezentace a hodnocení variability srdečního rytmu ...