Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu 

    Zahradník, Radek
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem topografie třecího povrchu na kontaktní únavovou životnost. Tento vliv je zkoumán skrze testy na nově zrekonstruované stanici R-MAT, jejíž rekonstrukce a podrobný záznam o ní je součástí ...