Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Bazovský, Richard
  Táto práca sa venuje metodickému spracovaniu dlhodobého (24 hodinového) EKG signálu pomocou Holterovho monitorovania s prihliadnutím na variabilitu srdcového rytmu (HRV). Kde HRV pozorujeme ako premenlivosť vzdialeností ...
 • Externí kardiostimulátor 

  Lank, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice stimulace srdce při použití externího kardiostimulátoru. Tento externí kardiostimulátor se používá pro krátkodobou kardiostimulaci pacienta a slouží k překlenutí období před implantací ...
 • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

  Sedláčková, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
 • Měření biosignálů systémem Biopac 

  Rageh, Akram
  V práci je popsáno měření elektroencefalografie, elektromyografie, elektrookulografie a elektroencefalografie pomocí systému Biopac. Detailněji je v práci popsán stručný přehled elektrokardiografického vyšetření (EKG) s ...
 • Řízený kardiostimulátor 

  Csekes, Attila
  Diplomová práce se zabývá problematikou kardiostimulace. Popisuje jednotlivé režimy stimulace a rozebere jejich vlastnosti. Popisuje realizaci virtuálního kardiostimulátoru řízeného R-vlnou, který byl vytvořen v programovacím ...
 • Vliv zátěže na barorecepční reflex 

  Kamenec, Jan
  KAMENEC, J. Vliv zátěže na barorecepční reflex. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 52 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Bardoňová, Ph.D. Předmětem předložené ...