Now showing items 1-3 of 3

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Výběr informačního systému 

  Sitár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou výberu optimálneho informačného systému v spoločnosti KSK Bono s. r. o. V teoretickej časti sa podrobnejšie venuje informačnému systému ako celku. V analytickej časti konkrétne ...