Now showing items 1-20 of 24

 • Automatizace zálohování uživatelských dat ve společnosti Danaher Motion s.r.o. 

  Macek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření centrálně spravovatelného programu, který bude rozšířen na klientské laptopy a pracovní stanice všech zaměstnanců brněnské pobočky společnosti Danaher Motion s.r.o. a jehož ...
 • Ladění výkonnosti databází 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo seznámení se s nedostatečným výkonem databází a jejich možným zrychlením pomocí optimalizace konfigurace databáze, použití výkonnějšího hardwaru a paralelizace. Diplomová práce obsahuje popis relačních ...
 • Návrh optimalizace využití úložných kapacit společnosti 

  Odehnal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou úložných kapacit serverových disků v organizaci Muzeum města Brna. Organizace se dlouhodobě potýká s problémem zaplnění těchto disků. Cílem této práce je analyzovat současný stav a ...
 • Návrh řešení zálohovacího procesu 

  Pelc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z problematiky zálohování. Rozebírány jsou různé typy záloh, rotační schémata, frekvence zálohování, obnova dat a představení záznamových médií. V rámci analýzy ...
 • Návrh zálohování dat pro Městský úřad Trutnov 

  Elhenický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat v reálném prostředí Městského úřadu v Trutnově. Součástí práce je analýza současného stavu a návrh zlepšení.
 • Optimalizace datových úložišť 

  Horák, Filip
  V této práci jsou pospány způsoby využití, zapojení a správy diskových polí RAID a jejich optimalizace vzhledem k moderním trendům v oblasti IT.
 • Optimalizace výkonu diskového subsystému při použití SSD disků 

  Bělousov, Petr
  Bakalářská práce zkoumá optimalizace výkonu diskového subsystému za využití SSD disků. Prozkoumal jsem možné serverové zátěže a vybral z nich podmnožinu vhodnou k urychlení pomocí cache. V první části představuji 2 kešovací ...
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Problematika zálohování a uchovávání dat v malých a středních podnicích 

  Hrach, Vlastimil
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Prezentuje výsledky ...
 • Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej diplomovej práce je úvodná analýza aktuálneho stavu vo vybranej firme, za ktorou nasleduje základné teoretické pozadie problematiky. Podstatnou časťou je vypracovanie vlastného návrhu systému zálohovania a ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šlemenda, David
  Bakalářská práce se zabývá zálohováním dat a datovými úložišti. Jsou zde popsány situace, které úzce souvisí se zálohováním dat v konkrétní výrobní společnosti. Na základě analýzy uvedeného podniku jsou zjištěny nedostatky ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Trebulová, Debora
  Táto diplomová práca sa zameriava na spôsoby zálohovania dát a ich praktické využitie pri konkrétnom návrhu pre spoločnosť Transroute Group s.r.o.. Na úvod sú predstavené teoretické poznatky ohľadne tejto problematiky. ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Lajčiak, Adrian
  Témou bakalárskej práce je zálohovanie dát a dátové úložiská. Je tu analyzovaný súčasný stav zálohovania a obnovovania dát v konkrétnom priemyselnom podniku. Na základe chýb a nedostatkov je navrhnutý efektívnejší spôsob ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šmarda, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá zálohováním a archivací dat v reálném prostředí jedné konkrétní finanční společnosti. Je zde popsán kompletní zálohovací systém a problémy související s tímto systémem. Dále jsou uvedeny i ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vlk, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Oral, Michal
  Cílem této práce je zhodnotit mechanismy zálohování firemních dat a navrhnout finančně a technologicky efektivní řešení pro vybranou společnost. Při návrhu se kromě nových technologií a postupů zohledňují i stávající použité ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Černý, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na zálohování dat, datová uložiště a obnovu dat. V úvodní části práce jsou uvedena teoretická východiska, která jsou základem pro část analytickou a návrhovou. Analytická část se zabývá rozborem ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Janíček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými uložišti. Zabývá se reálnou problematikou zálohování na reálném obecním úřadě. Součástí práce je důsledná analýza současného stavu a návrhy ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Bárta, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat ve firmě XY, která se zabývá převážně specializovanými překlady pro své zákazníky. Výsledek bakalářské práce je návrh na efektivnější řešení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krejčířová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu zálohování dat a datových úložišť pro společnost TNT Express. Na základě provedených analýz budou navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní ...