Now showing items 1-11 of 11

 • Automatický nabíječ akumulátorů pro zdravotnické přístroje 

  Talanda, Oldřich
  Záměrem této práce je popsat vlastnosti akumulátorů používaných ve zdravotnictví a navrhnout automatický nabíječ akumulátorů pro zdravotnické přístroje. V první části diplomové práce jsou rozebrány nejčastěji používané ...
 • Konstrukce cestovní nabíječky pro mobilní telefon 

  Stejskal, Lukáš
  V Diplomové práci navrhuji vhodné zapojení měniče pro cestovní nabíječku mobilního telefonu. Součástí práce je také pojednání o dostupných akumulátorech, které lze využít jako zdroj pro napájení navrhovaného měniče.
 • Návrh pokročilé architektury procesoru v jazyce VHDL 

  Slavík, Daniel
  Cílem projektu bylo prostudovat zřetězené architektury procesorů, dále pak architektury instrukčních a datových cache. Vybraná zřetězená architektura měla být navržena včetně instrukční a datové cache a implementována v ...
 • Návrh systému řízení inteligentního domu 

  Kutílek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem komplexního systému řízení inteligentního domu s využitím průmyslových sběrnic a řízení pomocí dotykového TFT panelu.
 • Návrh testeru paměti RAM ve VHDL 

  Charvát, Jiří
  Tato práce popisuje problematiku hardwarového testování polovodičových pamětí.  Popisuje princip fungování základních typů pamětí, způsob, jakým uchovávají data a způsob komunikace. Dále ukazuje typické poruchy, které ...
 • A PC Controlled Filter 

  Pagel, S.; Fontan, F. P.; Van Looy, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-12)
  In this paper we present a switched capacitor filter design using the SC22324 1C, which is fitted with an E2PROM. It contains four digitally programmable switched-capacitor filter sections, in order to obtain different ...
 • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

  Matula, Lukáš
  V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...
 • Řídicí jednotka pro robotický vysavač 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá v úvodní části zpracováním rešerše na téma robotické vysávání a zhodnocení výrobků v této rešerši. Hlavním zaměřením práce je návrh veškeré potřebné řídicí elektroniky a návrh desky plošných ...
 • Signálový a datový logger 

  Borsányi, Tamás
  Cieľom tohto projektu je navrhnúť signálový a dátový logger, ktorý dokáže zachytávať analógové aj digitálne signály, s veľmi dlhou dobou záznamu. Prístroj podporuje viackanálové komplexné spúšťacie podmienky, real-time ...
 • Testování paměti na architektuře SGI/MIPS 

  Rydlo, Karol
  Moje bakalářská práce se zabývá zprovozněním a vytvořením vlastních testů paměti na grafických stanicích SGI O2, což sebou přináší seznámení se s architekturou procesorů MIPS a pokouší se najít ideální prostředí pro provádění ...
 • Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě 

  Scripnic, Dmitrii
  Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena ...