Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKG 

    Měsíčková, Klára
    Práce seznamuje a hodnotí metody pro běžný a vysokofrekvenční elektrokardiogram v závislosti na potenciálním klinickém využití pro stanovení abnormalit při srdeční ischemii. První část práce je věnována vzniku a snímání ...
  • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

    Nejedlý, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...