Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální zařízení v oblasti studia kontaktní únavové životnosti 

    Popelka, Ondřej
    Práce podává přehled o experimentálních zařízeních, určených ke studiu kontaktní únavové životnosti strojních prvků. Popisuje základní zařízení s disky i s valivými elementy. Specifikem těchto zařízení je jejich užití při ...
  • Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu 

    Zahradník, Radek
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem topografie třecího povrchu na kontaktní únavovou životnost. Tento vliv je zkoumán skrze testy na nově zrekonstruované stanici R-MAT, jejíž rekonstrukce a podrobný záznam o ní je součástí ...