Now showing items 1-12 of 12

 • Adaptabilní interpret joysticku pro RDS 

  Erben, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem a implementací adaptace ovládání na konkrétního uživatele. Adaptace je dosaženo navrženým adaptabilním interpretrem, který pomocí převodní funkce mění charakteristiku chování joysticku. Parametry ...
 • Dekodér zpráv RDS 

  Šipula, Martin
  Tato práce se podrobně zabývá rádiovým datovým systémem RDS. Jsou zde vysvětleny základní principy fungování systému a jeho využití. Součástí práce je i návrh dekodéru zpráv RDS a jeho praktická realizace.
 • Dekódování RDS zpráv obvodem FPGA 

  Vedra, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou demodulování, dekódování RDS zpráv a FM přijímačem v obvodech FPGA. Jedná se o zpracování dat po A/D převodu rozhlasového stereofonního signálu. Tato práce obsahuje podrobné teoretické ...
 • FM přijímač s dekodérem RDS 

  Štohanzl, Milan
  Systém RDS je určen k vysílání doplňkových informací pro VKV vysílače. Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a popisem FM přijímače s dekodérem RDS dat. Práce pojednává o konkrétním zapojení obvodu a popisuje programy ...
 • Framework ROS a jeho využití s ohledem na senzory 

  Vlk, Marek
  Hlavní náplní této bakalářské práce je seznámit se s frameworkem ROS a vytvoření vlastního modelu robota. Dalším úkolem je otestování tohoto modelu v 3D simulačním prostředí Gazebo.
 • Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA 

  Petr, Ondřej
  Tato semestrální práce je první částí diplomové práce na téma Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA. V první polovině práce jsou zpracovávány informace potřebné před samotným návrhem a realizací. Ty lze rozdělit ...
 • Simple and Low-Cost Realization of RDS Encoder 

  Sisul, G.; Modlic, B.; Cvitkovic, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper presents a simple and easy way of realization of RDS encoder. Autonomous equipment which is capable to generate wanted data stream, modulate that data stream and mixed generated signal with stereo or mono FM ...
 • Specializovaný interpret joysticku pro RDS 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabýva návrhem a implementací specializovaného interpretu joysticku v prostředí Microsoft Robotic Developer Studio. V práci je popsáno vývojové prostředí Microsoft Robotics Developer Studio a také podrobněji popsaná ...
 • Umělá plicní ventilace pro novorozence 

  Pohořilský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody umělé plicní ventilace (CPAP) pro její nejefektivnější využití u novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je ...
 • Zobrazování TMC událostí na webu 

  Hora, Tomáš
  Tato práce popisuje návrh a realizaci systému pro zobrazení dopravních informací, vysílaných pomocí rádiových vln technologií RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), na webových stránkách. Je zde také do ...
 • Zobrazování TMC událostí na webu 

  Kučírek, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit program, který by zpracovával rádiové vysílání RDS kanálu  a TMC události. Také bylo potřeba vytvořit web, který by tyto informace zobrazoval nejen textově, ale také na vhodných mapových ...
 • Zpracování signálu RDS-TMC 

  Plch, Jan
  V úvodu práce je pojednáno o základních vlastnostech signálu RDS, který je přenášen pomocí rádiového vysílání. Popsán je způsob kódování, členění do skupin a také vnitřní pravidla skupiny a rozdělení na informační a ...